TEME

Okolje, zdravje in varnost hrane v dobi T®ansgena.

Okolje, zdravje in varnost hrane v dobi T®ansgena.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Avtor Gian Carlo Delgado Ramos *

Fetišizem znanosti v kapitalističnem sistemu je ravno v tem, da ta mine, kot da mu manjka politično-družbena vsebina. Še več, kot da bi se samosistematiziralo, samoreguliralo in samoreguliralo; nekakšen postmoderni trenutek, ki menda presega modernost, ki jo je postavil kapitalizem. Tehnologija in okolje: zgodovinska perspektiva. Doktorat iz okoljskih znanosti, UAB.

Tehnološki razvoj in kapitalistični tehnološki razvoj sta enaka?

Ko govorimo o tehnološkem razvoju, se na splošno in samodejno jasno predvideva vrsta koristi ali vsaj vrsta potencialnih obljub. Čeprav je na splošno to uporabno za številne tehnologije, je napaka, če pustimo ob strani negotovost in po potrebi negativne učinke, ki jih ima skoraj vsak tehnološki impulz. V tem smislu, kot je poudaril Beck (na svoj poseben in sporen način) v The Risk Society (1), pa tudi Funtowicz in Ravetz in njihova postnormalna znanost (2), tehnološki razvoj dvajsetega stoletja in nedvomno enaindvajseti prinaša visoko vsebnost tveganj in negotovosti z negativnimi posledicami globalnih razsežnosti.

Zato je za pravilno ravnovesje nujno, da ga merimo glede na pozitivne in negativne vplive tehnološkega razvoja v družbi in okolju - od katerih je prvo odvisno. Na koncu se znanost ne naredi sama, se ne »avtonomizira« od človeka (razumljeno kot rensch - v nemščini), zato je mnenje o pomanjkanju politično-družbene vsebine napaka večjega reda ( kot domneva Beck). Marx v zvezi s tem piše, da: "... Tehnologija razkriva aktivno vedenje človeka do narave, neposredni proizvodni proces njegovega obstoja in s tem tudi njegove družbene odnose v življenju in intelektualne predstave, ki iz njih izhajajo." (3)

Čeprav znanost sama po sebi ni slaba ali dobra, človeštvo pri svojem razvoju oblikuje logiko, v kateri jo ustvarja in poganja, zato tehnološki razvoj dobiva posebno dinamiko glede na organizacijo družbe pod takšnim ali drugačnim načinom proizvodnje. Fetišizem znanosti v kapitalističnem sistemu je ravno v tem, da ta mine, kot da mu manjka politično-družbena vsebina. Še več, kot da bi se samosistematiziralo, samoreguliralo in samoreguliralo (na podoben način, kot to menda počne trg in njegova "nevidna roka"); nekakšen postmoderni trenutek, ki menda presega modernost, ki jo je postavil kapitalizem. V najboljših primerih gre očitati uporabi te ali one tehnologije (način njene uporabe in uporabe), ne pa logiki, ki sama vodi tehnološki razvoj v sedanjem proizvodnem sistemu in da je očitno, da je kapitalist: ravno tisti od prej, vendar razširjen in bolj zapleten pod isto logiko modernosti, ki jo je odprl.

Kot Marx v Grundrisse dobro poudarja: "... samo določen sklop tehničnih odnosov je primeren za izpolnjevanje razrednih družbenih določb, ki zaznamujejo kapitalizem. Tako niso primerne vse različice tehnologije, razvite in nadzorovane s kapitalom. socialne revolucije, vendar tudi niso vse zavračljive. Temelji na dejstvu, da je treba podpirati in oblikovati družbeno razmerje kapitalizma, se izražati in tiskati na to in druge, v soglasju, vendar prisilno z vrsto potreb, zmogljivosti in družbenih dejavnosti, ki so naravno določene. " (4)

Glede na zgoraj navedeno se je vredno vprašati, ali je namen kapitalističnega tehnološkega razvoja na splošno v korist človeštvu, ali če je, če le da, najprej uspe utrditi akumulacijo kapitala.

Bolívar Echeverría, ko se sprašuje o glavnih konstantah v zgodovini kapitalizma, ki jih je morala obdelati in vključiti zgodovina moderne, poudarja, da so to:

a) ciklično reprodukcijo "umetnega relativnega pomanjkanja" [...] v vedno večjem obsegu in glede na vse bolj zadovoljive

b) napredek totalitarnega obsega […] dejanske podvzetja delovanja proizvodnih sil pod akumulacijo kapitala [?] in

c) neustavljivo spreminjanje smeri, v kateri teče danak, ki ga kapitalistična lastnina plačuje monopolni prevladi: od krmljenja zemljiške najemnine do naraščajoče tehnološke rente. (5)

V tem smislu je bilo treba razkriti kapitalistično naravo tehnološkega razvoja kot del logike akumulacije kapitala in ne kot del samega bistva tehnologije, zato je bilo treba analizirati posebnosti sodobne modernosti. Kot sem poudaril v biološki grožnji, Marx poudarja, da sodobni svet, kontekst, v katerem živimo in ki se je rodil s kapitalizmom, izvira iz razlastitve proizvodnih sredstev in jih ločuje od delavcev. Torej, ko kapitalizem doseže določeno točko razvoja, je prisiljen razvijati tehnologijo, vendar to ni dovolj, mora iti naprej, v smeri posebne konfiguracije modernosti, kjer kapital "modernizira" tehnologijo, da "modernizira" "tehnologijo, to pomeni, da ga razvija za povečanje presežne vrednosti, prek relativne (6) in izredne (7) presežne vrednosti. Marx se zaveda, da takšna specifičnost tehnološke posodobitve služi kapitalizmu za doseganje dviga stopnje dobička z odmikanjem delovnega subjekta iz proizvodnih sredstev; Zaradi tega se konstantna masa kapitala (delujoči tehnični sistem) povečuje, spremenljiva količina kapitala (aktivna delovna sila) pa zmanjšuje.

Z drugimi besedami, povečanje stopnje presežne vrednosti je doseženo s tehnološko modernizacijo, ki ustvarja trend zmanjševanja mase delavcev glede na stalni kapital. Zgoraj omenjeno povzroča padec stopnje dobička, ker je predmetni faktor - ki se izkorišča - vedno manjši glede na skupno maso kapitala. Akumulacija kapitala začne postajati neuravnotežena in izbruhne kriza, ki se sooča z večjo modernizacijo tehnologije. Tako rekonfiguracija tehnologije pod kapitalistično proizvodno logiko kot upočasnjujočo napravo padajočega trenda stopnje dobička - skozi ustvarjanje rasti stopnje presežne vrednosti - vključuje bistveno protislovje: ta pa ustvarja zmanjšanje stopnje dobička. Ko izbruhnejo kapitalistične krize (8), kapital njihovim krizam prepreči tako, da jih nevtralizira v akumulacijskem procesu in jih prenese v proces družbene reprodukcije, zato se ti procesi ponovno porajajo:

a) stopnja izkoriščanja se poveča, b) kapital začne odvzemati presežno vrednost delovne sile (prevzame del plače - nad izkoriščanjem -), c) ko pride do krize prekomerne proizvodnje, je tehnologija uničena (objektivna in subjektivna proizvodne sile) z oboroženo in / ali komercialno vojno. Kapitalisti ali oblastne elite (9) so prisiljene spodbujati novo rast stopnje dobička, ki jim omogoča, da oživijo kopičenje kapitala in ga dosežejo z večjo modernizacijo tehnologije. V tem smislu je za kapitalizem potreben nenehni razvoj tehnologije.

Če tehnološke revolucije periodiziramo iz opazovanja procesa avtomatizacije dela, lahko ugotovimo, da so štiri neposredno povezane s tremi velikimi krizami kapitalizma štiri valovi tehnološkega razvoja ali tehnološke revolucije. Takšna analiza, ki je prisotna v La Amenaza Biológica (10), kjer je delo Arizmendija (11) ponovljeno, kar pa dodaja delo, ki ga je opravila Veraza (12), omogoča razmišljanje o celotni zgodovini kapitalizma iz povezave kapitalistične krize in padajoči zakon o stopnji dobička, pri čemer so v postopku opredeljeni ukrepi tehnološke podrejenosti kapitala za vsako tehnološko revolucijo.

Prva tehnološka revolucija (1760-1870) je ustanovila in namestila sistem avtomatiziranih tovarn - parnih strojev za železnice in ladje -, kar je omogočilo krožno samoodločanje kapitalistične akumulacije s proizvodnjo strojev s pomočjo strojev, da bi ustvarili pričakovanja rasti do produktivističnega izkoriščanja izredne presežne vrednosti. Najprej v Angliji, Belgiji in severovzhodni Franciji, nato v Nemčiji, Italiji, Španiji, Astro-Ogrskem cesarstvu in delno v Rusiji. Lahko rečemo, da je prva tehnološka revolucija ustrezala evropskemu geoindustrijskemu prostoru, a takoj, ko je bilo njeno poslanstvo doseženo, se je sprožila prva velika kriza kapitalističnega sistema (tista, ki je izbruhnila leta 1870 in trajala do leta 1893) (13 ). Od tega trenutka lahko naslednje tehnološke revolucije razumemo kot protitrendne mehanizme ob padcu mednarodne stopnje dobička.

Na ta način je pred prvo veliko kapitalistično krizo nastala druga tehnološka revolucija (1882-1930), ki je instrumentalne sisteme na parnem stroju izpodrinila za sisteme, ki temeljijo na elektromotorju in letalih; ustanovljene so panoge, kot so jeklarska industrija, nafta, električni stroji itd. ZDA in v manjši meri Nemčija začenjajo tehnološko presegati stare industrijske države (Anglijo in Francijo).

Druga tehnološka revolucija s seboj prinaša izboljšanje sodobne delavnice, saj je poleg zatiranja velikega števila proletarcev zaradi vzdrževanja opreme uvedla nove stopnje produktivnosti z regulirano hitrostjo, ki je zagotavljala povečano izkoriščanje izredne in relativne presežne vrednosti . Prav tako je posplošila nove panoge, namenjene proizvodnji trajnih izdelkov široke potrošnje - električnih naprav, kot so radijski sprejemniki, hladilniki, šivalni stroji itd. kar omogoča kapitalistični modernosti, da preseže vrata tovarne (pravilno produktivna zemlja) in gre skozi vrata domače sfere ali potrošnje. (14)

Njegov apogej se zaključi proti tretjemu desetletju 20. stoletja, ko je izbruhnila druga velika moderna kriza (1929-1948). Njen produkt je kmalu pred prvo svetovno vojno (1914-1919) in kmalu zatem njena druga vrnitev (1939-1945), ki kaže na divjo kapitalistično potrebo po opustošenju proizvodnih in človeških sil, nato pa z obnovo odpre novo akumulacijski kanali, na katerih je bila nameščena tretja tehnološka revolucija (1930–1970).

Za razliko od prve in druge industrijske revolucije, v kateri je tehnološki razvoj poganjal predvsem proizvodni sektor in iz njega ter se nato prenašal v vojaško industrijo, je za tretjo tehnološko revolucijo značilno, da je ta odnos obrnila in dala v roke vojaškega sektorja veliko tehnološkega razvoja. Navedeno kaže, da se modernizacija vojaških tehnoloških sistemov vodi k prestrukturiranju proizvodnih tehnoloških sistemov, vendar z vse večjimi omejitvami. To je posledica dejstva, da je vojaški tehnološki razvoj v mnogih primerih ustvarjen za vojne scenarije, ki se odvijajo v zelo "eksotičnih" okoljih - med drugim zaradi sevalnih okolij, visokega atmosferskega tlaka (15) - in da je zato njihova civilna izvršljivost skoraj oz. popolnoma nič. Drugi razlog je ta, da je prenos vojaškega tehničnega razvoja na civilnega zelo reguliran v okviru filozofije nacionalne varnosti, ki ne samo jasno razkriva strukturo moči različnih nacionalnih držav, temveč tudi zavira ali pospešuje civilno uporabo, dejstvo, ki se očitno odziva na povezanost sil in interesov te ali one nacionalne države v določenem zgodovinskem trenutku.

Tako nastopi tretja industrijska revolucija s svojimi že omenjenimi edinstvenimi značilnostmi, ki izpolnjuje tri strateške mehanizme:
1) Razviti trend avtomatizacije gospodarskega sistema ne samo v industrializiranih državah, ampak tudi na obrobju (dokončno planetarizirati proizvodnjo izredne in relativne presežne vrednosti). Z drugimi besedami, proizvodnja surovin in hrane je avtomatizirana, mednarodna delitev dela pa je preoblikovana, s čimer se spodbuja odvisna in strukturno nerazvita posodobitev obrobja ter nanj prenaša mehanizirana proizvodnja netrajnih izdelkov široke potrošnje.
2) Začenja močno avtomatizacijo globalnega, produktivnega in neproduktivnega delovnega procesa, začenši z razlaščanjem kulture intelektualnega delavca in jo odvzame, da jo objektivizira v računalniško podprtem tehnološkem sistemu, ki je omogočil dajanje prvih številk globalnemu informacije o kapitalističnem delovnem procesu: rodi se elektroinformatika.
3) Planetarizira sistem avtomatiziranih tovarn, potrebnih za namestitev industrije makiladore, in daje svetovno projekcijo kapitalističnim izdelkom široke potrošnje (rezultat te tehnologije). (16)

Od leta 1970, ko se začne sodobna kriza, kapital ob koncu 20. stoletja raziskuje, kako se okrepiti pred četrto tehnološko revolucijo in z njo odpreti nov razcvet v akumulaciji svetovnega kapitala. V najsodobnejšem tehnološkem razvoju obstajajo štiri osi, ki oblikujejo metamorfozo tega novega tehnološkega vzorca: 1) elektroinformatika / robotika, 2) genski inženiring / biotehnologija, 3) nove energije in 4) raziskovanje novih materialov / nanotehnologija.

Glede na zgoraj navedeno lahko vlogo kapitalističnega tehnološkega razvoja v kmetijstvu pregledamo s teoretično-metodološko podlago, zlasti z biotehnologijo (17); njen vpliv na okolje in zdravje ter posledice na prehransko varnost nacionalnih držav, zlasti obrobnih držav (znanih tudi kot jug).

Področje in logika kapitalističnega tehnološkega razvoja

Čeprav tehnološki razvoj na podeželju ni značilen za kapitalizem (kot je mogoče ugotoviti v neprecenljivih "predkapitalističnih" praksah, ki še vedno obstajajo v kmečkih in avtohtonih skupnostih v Latinski Ameriki in drugih delih sveta)

Da, to je njegova posebna oblika in ritem. V dobri sintezi, ki jo Fusell ponuja v svojem besedilu Kmetijska revolucija od leta 1600 do 1850 (18), je mogoče te značilnosti upoštevati pri napredovanju kmetijske tehnologije, značilne za kapitalistični proizvodni sistem. Fusell glede uporabe sistema kolobarjenja piše, da je bil uspešen, dokler ga lastniki zemljišč niso promovirali, "? Dosegel je svoj vrhunec v obdobju visokega kmetovanja med letoma 1840 in 1880" (19). Do danes prepoznavna številka, v kateri agroindustrijci, "kmetje" (v ameriškem smislu) uvajajo tehnološke novosti v tesni povezavi s "kemičnimi velikani, semenskimi gredicami itd." (Glej spodaj).

V tem kontekstu, piše Fusell, "? Tako imenovana revolucija v Veliki Britaniji ni bila popolna, torej v smislu, da ni zajemala celotne države. Njene metode so se nadaljevale in morda okrepile pod spodbudo vojne in se do neke mere ustavila zaradi povojnih depresij; vendar se je revolucija širila vse do pojava čezmorskih oblasti nad hrano - v 70. in 80. letih 20. (20) "Glavni elementi kmetijske revolucije, nadaljuje Fusell,"? uvedba novih krmnih pridelkov na obdelovalnih zemljiščih in v štirikratnem kroženju na ograjenih poljih, ki so nadomestile velika prostranstva odprtih polj. Šteli so detelje in trajnice, pipirigallo in lucerna, korenine in repa, zelje in korenje preskušeni pridelki.

Pripravljeni so bili namakani travniki, zgrajeni so bili novi stroji - sejalnica, mlatilka, vetrnica, freza za krtačo, pa tudi izboljšani, rotacijski in kolesni plugi, za eno ali dve brazdi in z dvojnimi lemeži - ter različne vrste motike, brane, rahljalnika in kultivator. Dobri kmetje so prirejali izvrstne pasme pri govedu in sledili so vredni nasledniki. (21) "Toda kaj je bil rezultat takšnega tehnološkega podviga? Fusell piše, da:" Konec 18. stoletja je postala trojna organizacija podeželskega prebivalstva najemodajalcev, najemnikov in delavcev na splošno normalno stanje podeželske družbe. "(22) Upoštevajte, da je Marx prav o agrarni konfiguraciji v svoji razpravi o prvotni ustavi sodobnega posestva, v kateri opozarja, da so pravi kmetje zaslužkarji, ki jih zaposluje najemnik-kapitalist. , ki najemodajalcu (lastniku zemljišča, ki ga je ukradel (23) in izkorišča na določene datume), plača količino denarja, določeno s pogodbo. Najemnina zemljišča je natančno, navaja Marx, znesek denarja, plačan za njegovo uporabo - kot monopolna cena - ne glede na to, ali se plačuje za njive, gradbena zemljišča, rudnike ali gozdove. Torej najemnina predpostavlja lastništvo določenih posameznikov nad Nekateri deli planeta, kjer je najemnina način, kako se zasebna lastnina zemlje ekonomsko uresničuje, način vrednotenja. (24)

V potrditev te vrstice analize lahko v Fusellu beremo, da "? Kmetijska revolucija je pridelala veliko večjo količino hrane, vendar je bilo tudi večje število tistih, ki so jo zaužili, v velikem številu ljudi, ki so delali v industriji. Vendar , za veliko večino prebivalstva novi procesi in nova oskrba niso naredili ničesar, saj so revni kljub tolažilnemu prepričanju v splošno dviganje življenjskega standarda ostali potopljeni v najglobljo revščino. sodobni sistem je imel namesto tega velike koristi. Inovacije kmetijske revolucije? so odprle pot do velikega razvoja proizvodnje hrane v deželah, ki jih, tako kot Amerika in Avstralija, ne bodo v celoti raziskali, devetnajstem stoletju. " (25)

Glede na prejšnjo panoramo je mogoče razumeti osnovno logiko, ki je v drugi polovici XIX. Stoletja v ZDA gibala kmetijski tehnološki razvoj. Fitzgerald v svojem besedilu Mastering Nature and Yeoman (26) pripoveduje o tem procesu.
Kmetijske raziskave z zagonom zakona o loputah (za ustvarjanje in razširjanje kmetijskega znanja) in Adams-ovega zakona (za zagotovitev več sredstev za znanstvene raziskave) so bile skoraj v celoti izvedene pod pokroviteljstvom Združenih držav od leta 1862 na zvezno vlado. Ministrstvo za kmetijstvo (USDA) ali državne poskusne postaje (27). Kar je bilo storjeno samo po sebi, je bilo zbiranje genskega materiala (surovin) in informacij, kar je očitno izhodišče in podpora razvoju tehnik genskega inženiringa, ki se uporabljajo na tem področju (glej naslednje poglavje). Nenavadna usmeritev takšnih preiskav, kakršna še danes ostaja ne le v tej državi, je razložena na podlagi tega, da so "zlasti v podeželskih državah uspešni kmetje imeli velik vpliv na zakonodajalce, [zato] so bili raziskovalni projekti pogosto osredotočeni na svoje interese, ne pa na interese kmetov, ali na napredek splošnih znanstvenih teorij.

Ko je 20. stoletje napredovalo, so bili znanstveniki prisiljeni iskati sredstva zunaj države - sprejeti financiranje iz korporacijske sfere. "(28) Fitzgerald poudarja,"? Leta 1900 so bili akterji kmetijske znanosti kmetje, ki so zagotavljali genski material, in kaj je bil v resnici laboratorijski prostor (poljščine in rastlinjaki)? Podjetniki so postali veliki akterji v agrobiznisu. Na splošno se je večina tovrstnih prehodov zgodila med letoma 1920 in 1960? [Posledično]? Vse večja vloga korporativnih akterjev je privedla do vse večje industrijske miselnosti v kmetijstvu, kar dokazujejo najpomembnejša prizadevanja za pretvorbo preprostih praks kmetov v proizvodnjo sistemov, torej v sistemih, ki so podobni industrijski dinamiki tovarne, kjer so materiali in procesi specializirani, avtomatizirani in integrirani. V nekaterih primerih je bilo to združeno v vertikalno integracijo; Tu pomislimo na semenske korporacije, kot je Pillsbury, ki je najela pridelovalce žita na Srednjem zahodu ali zahodne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so nadzorovali postopek od sajenja do konzerviranja. V drugih primerih je bil povezan s podjetji, kot sta Pioneer Hybrids ali Funk Brothers Seed Company. "(29)

Gre torej za celotno logiko, ki je omogočila, da je kmetijsko podjetništvo postavljeno na čelo dejavnosti na tem področju, ki se vzdržuje vedno bolj globokega izkoriščanja najemnin sodobnih zemljišč. Ni naključje, da so primeri podjetja Fitzgerald trenutno del vodilnih biotehnoloških velikanov. Medtem ko je Pioneer absorbiral DuPont -EUA- (prvo semensko podjetje, drugo kemično in peto agrokemično podjetje na planetu); Brothers Funk sta postala del Ciba-Geigyja, ki se je kasneje, leta 1996, združil s Sandozom, ta pa z Novartisom (pred kratkim integriranim z Zeneco pod imenom Syngenta: tretje semensko podjetje in prvo agrokemično podjetje na svetu s sedežem v Švica) (30). Kot rezultat posesti poljskega gospodarja Fitzgerald poudarja, da "? Do leta 1940 je večina kmetov ali kmetov v ZDA prešla na hibridna semena koruze." (31)

V tej verigi dogodkov so ZDA v posebej izrazitem zavezništvu s Svetovno banko (WB) promovirale tako imenovano zeleno revolucijo (RV). Čeprav je bil temeljni cilj spodbuditi že močno konsolidirano semensko dejavnost, je bil RV prodan pod idejo, da bi Jugu pomagali s svojimi kmetijskimi težavami z razširjanjem hibridov (kot je koruza), ki jih občasno imenujejo HYV -ji - visokorodne sorte- (hibridne ali izboljšane, vendar ne gensko spremenjene ali transgene). Rezultat takšne kampanje, o kateri so že veliko razpravljali številni avtorji, je bila degradacija in kontaminacija tal ter izguba genske raznolikosti gojenih vrst, med drugimi posledicami ekološke narave, da ne omenjamo posledic vrstni red Social. To je med drugim posledica dejstva, da je bil pritisk (s pogojnimi posojili Svetovne banke (32) in drugimi diplomatsko-komercialnimi instrumenti) na kmete (zlasti z juga), da sprejmejo te hibridne sorte in jih potisnil k opustiti številne lokalne in celo endemične, skupaj z njimi vrsto tradicionalnih praks, ki so zelo funkcionalne glede na geografske posebnosti vsake regije.

Primerno je poudariti, da je ta enotnost, ki jo povzroča povečanje površine gojenja manjšega števila sort, za kmete še vedno tvegana, še posebej, če so te sodobne sorte bolj dovzetne za bolezni in napad škodljivcev in kadar v obrobnih okoljih se slabo razvijajo (33). Na primer v Mehiki je razširitev uporabe pšenice HYV do leta 1966 dosegla 95% nacionalnih pridelkov. Primer Indije je leta 1968 dosegel 50% pridelkov, na Filipinih pa je istega leta znašal 93% namakanih pridelkov.

Vpliv Svetovne banke je imel svoj velik trenutek v času predsedovanja McNamari (34) (1968-1981), ki je uvedla novo politiko: "revščina in kmetijstvo" sta postali vrhovi ukrepov tega organizma. V tem smislu je bila pospešena domnevna "modernizacija" polja, kar je imelo uničujoč vpliv. Leta 1976 je širjenje uporabe visokih vozil že doseglo 44% svetovne površine pšenice in 27% zemlje riža. Posledično je WB-FAO leta 1972 skupaj z Mednarodnim odborom za rastlinske genske vire (IBPGR) vzpostavil program za ugotavljanje vplivov genske erozije, ki jo povzroča RV po vsem svetu (35). Hkrati in ironično je v imenu "revščine in posodobitve kmetijstva" Svetovna banka odobrila posojila za "čiščenje" velikih deževnih gozdov za preusmeritev v kmetijsko rabo. Leta 1970 je bilo očiščenih 1,3 milijona hektarjev ali 6,5% pragozda Malezije, predvsem za namestitev agroindustrijskih centrov za monokulturo. To se je nadaljevalo v osemdesetih letih 20. Znani program, ki se izvaja za Brazilijo, "Program razvoja kmetijskega razvoja Polonoroeste" z dodeljenim proračunom v višini 443 milijonov dolarjev, je povečal krčenje gozdov Amazonije z 1,7% leta 1978 na 16,1% leta 1991, pri čemer je namenil več kot polovico proračuna za gradnjo cest. Leta 1985 je NASA takšne avtocestne sisteme opredelila kot "najhitrejšo in najbolj radikalno človeško spremembo, vidno iz vesolja." (36)

Izkazalo se je, da je bolj presenetljivo primerjava megaprojekta za "posodobitev" področja Svetovne banke, mislim na impresivno rast primanjkljaja v prehranski bilanci obrobnih držav, ki je po podatkih FAO (37 ), je z 39 milijonov ton leta 1976 prešla na 107 milijonov ton v letih 1996/97 (obdobje ene največjih prehranskih kriz v teh državah, ki sovpada z velikimi presežki v osrednjih državah), po napovedih pa naj bi se leta 2015 povečalo na 198 milijonov. in 270 milijonov v letu 2030. To je posledica dejstva, da v osrednjih državah subvencijsko politiko že več kot 60 let podpirajo različni mehanizmi in kjer sta proizvodnja in zanesljiva preskrba s hrano državna varnostna politika. To je ustvarilo presežne proizvodne zmogljivosti ob obrobnem področju, ki so ga politike Svetovne banke in drugih mednarodnih organizacij, ki državam na jugu vsiljujejo podrejene smernice, vse bolj uničevale.

Zaradi tega so multinacionalne agroživilske družbe, ki nadzorujejo večino proizvodnje hrane v osrednjih državah in po svetu, svoje oči usmerile v lakoto na obrobju ali, kot pravijo, na obrobni "trg". Altieri navaja, ko demistificira slogan "reševanje sveta pred lakoto", ki ga te multinacionalke (DuPont in Monsanto / Pharmacia iz ZDA, Aventis iz Francije, Pulsar iz Mehike itd.) Promovirajo, seveda z ustreznimi patenti v roki ( 38), ki pravi: "? Resnični vzroki lakote so revščina, neenakost in pomanjkanje dostopa do hrane" (39). Seveda multinacionalke trdijo, da njihov glavni cilj ni poslovanje, zato DuPont (ZDA) v ustih svojega izvršnega direktorja, gospoda Richarda Oliverja, poudarja, da "? Tekma med bioakustičnimi multinacionalkami ni le gospodarska tekma , ampak to je tek za življenje. " (40) Rezultat pa je vedno večja odvisnost od hrane (zlasti žit) od obrobnih držav do osrednjih držav, ki so jih prisiljeni uvažati posebej iz svetovne kašče: ZDA.

Po podatkih FAO (41) sta razvoj žit v državah izvoznicah in politike liberalizacije perifernih gospodarstev povzročila poslabšanje neto računov v kmetijskih bilancah žit v državah uvoznicah. Samo v 20 letih, 1974/76 in 1995/97, se je trgovinska bilanca teh držav povečala z -51 na -130 milijonov ton, kar je poleg osrednjega problema v plačilni bilanci pomenilo neizmerno izgubo zaposlovanje na podeželju v teh državah. Kot da to ne bi zadoščalo, se domneva, da se bo uvoz žit v južne države do leta 2030 več kot podvojil, kjer bosta Bližnji vzhod in Severna Afrika še naprej največji svetovni uvoznici s koncentracijo 40% svetovnega skupaj. Druga plat kovanca je država izvoznic, ki je po isti študiji FAO skoraj podvojila presežek njihovega salda trgovine z žitom za 100%, s pozitivnega salda v višini 73 milijonov ton v letih 1974/76 na 142 milijonov ton v letih 1995/97, kar v skupnih podatkih o proizvodnji pomeni povečanje s 432 milijonov ton na 598 milijonov.

Presenetljivo je, da je Carson od šestdesetih let prejšnjega stoletja potrdil ta trend, ko je v odgovor na enak slogan, ki je bil promoviran v utemeljitev uporabe agrokemikalij, zapisal, da: "? Rečeno nam je bilo, da je potrebna velika uporaba pesticidov ohraniti kmetijsko proizvodnjo. Toda ali ni naša resnična težava prekomerna proizvodnja? Naše kmetije so kljub ukrepom za zmanjšanje proizvodnih površin in plačilo kmetom, ki "ne" pridelujejo, obrodile tako presenetljive presežne letine, ki jih je ameriški davkoplačevalec leta 1962 plačal milijardo dolarjev za podporo stroškov programa presežnega skladiščenja hrane "(42). No sorprende entonces que hasta la fecha EUA tenga un programa permanente de financiamiento para incrementar la capacidad de almacenaje de alimentos (el Farm Storage Facility Loan Program), que para finales de 2001 alcanzó los 8.42 millardos de bushels (229, 153, 668 toneladas). (43)

Los Organismos Genéticamente Modificados:

– ¿acelerando el paso hacia una primavera silenciosa?

Varios son los actores involucrados en el negocio de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) que, con amnesia histórica, nos informan que éstos representan la Segunda Revolución Verde (SRV). Richard Oliver, sugirió tal denominación, afirmando que se perfila como "la" alternativa que brinda la innovación tecnológica del siglo XXI al hambre mundial (44) . Según Oliver, "?las semillas transgénicas, son descubrimientos indispensables y necesarios para alimentar al mundo, proteger el ambiente y reducir la pobreza en los países en desarrollo (45)" Al parecer y según tales multinacionales, gigantes biotecnológicas, todo lo que no se logró con la (Primera) Revolución Verde, sería posible con su segunda versión.

Del conocimiento público es que la "modernización" del campo, desde 1950, bajo la bandera de la RV, fue impulsada enérgicamente por Banco Mundial en alianza con multinacionales agroquímicas y los centros de investigación agrícolas, como el CGIAR (Group on International Agricultural Research), para difundir masivamente el uso de agroquímicos e introducir la mecanización intensiva -entre otros puntos-, con la visión de transformar la agricultura en una industria. Como se indicó, el resultado de tal campaña (ampliamente documentada por Rachael Carson en su libro Primavera Silenciosa (46)) y que parece olvidarse en los círculos del los bionegocios de OGM, fue la degradación y contaminación de los suelos, la pérdida de la diversidad genética de las especies cultivadas, etcétera. En este contexto aparece la SRV, nuevamente impulsada por el BM/OMC (Organización Mundial del Comercio), la CGIAR (47) y las respectivas corporaciones multinacionales. Se trata de un avance tecnológico que "ofrecen" tales actores para nuevamente "modernizar" la producción agrícola. Para ello, la naciente industria Agbio (impulsora de los bionegocios detrás de la SRV) se está centrando en dos áreas principales: el de las plantas modificadas o transgénicos y el de los animales modificados.

Ambos rubros tienen cuatro finalidades: 1) Mejoramiento cualitativo de las características genéticas inherentes de las propias plantas o animales -resistencia a plagas, enfermedades, incremento en la producción, etc.; 2) llamada nutriceuticals, busca "mejorar" las plantas para el consumo específico del ganado o del hombre -adición genética de vitaminas o vacunas, o para la modificación de la apariencia y sabor de los productos; 3) llamada agriceuticals, se enfoca en la producción de sustancias o diversos materiales para fines médicos e industriales, a partir de plantas y animales modificados; 4) consiste en una de las versiones socialmente más agresivas: las semillas espermicidas y abortivas de la cual no hace falta ir más lejos en sus implicaciones de control social-reproductivo. (48)

Tal desarrollo de la ingeniería genética/biotecnología, es posible a partir de la introducción de genes a plantas y animales utilizando como herramienta un vector de transformación (parásitos genéticos, generalmente inductores de tumores y otras enfermedades). Esos vectores, como plásmidos y virus, a los que se les han "eliminado sus propiedades patógenas", llevan genes marcadores que confieren "nuevas" características al genoma de la planta o animal modificado. Ya que en el mundo el 90% de los alimentos provienen de 15 especies, de las cuales, tres de ellas -trigo, maíz y arroz- comprenden dos tercios, en los últimos años la biotecnología agrícola ha venido desarrollando una serie de OGMs de dichas especies, así como de otras comerciales como la soya, el jitomate, el algodón, la patata, el sorgo, el tabaco, la caña de azúcar, el café y otras.

Es un escenario en el que, dada la complejidad del código genético, no se pueden predecir las consecuencias generadas, esto sucede porque el gen transpuesto reacciona de manera diferente cuando funciona dentro de su nuevo "anfitrión" ya que la inteligencia genética original de éste se desorganiza. Así, conforme se incrementan los cultivos de OGMs, los peligros ecológicos y a la salud podrían ser irreversiblemente graves. Por ejemplo hasta ahora se sabe de las siguientes repercusiones:

a) La resistencia a herbicidas puede causar que estos genes "proveedores" de la nueva característica pasen por polinización cruzada a malas hierbas, a silvestres emparentadas, a cultivos y a ecosistemas naturales, lo cual limitaría la plasticidad genética de las especies condenándolas a ser desplazadas de su medio natural o a su desaparición. (49) Cabe señalar que, por ejemplo, siendo México el quinto país con mayor diversidad biológica del mundo, esto significaría la perdida irreversible de gran parte de la biodiversidad terrestre, que en muchos casos es única (50). Hecho que ya llama la atención de frente a la contaminación con Bt (bacillus thuringienesis) de milpas tradicionales de maíz en el Estado de Oaxaca (México), proveniente de semillas transgénicas de multinacionales como Novartis y Monsanto. Pero todavía más si se considera que se trata de un fenómeno con potencial de ser extendido a todo Mesoamérica (como ya se advierte en Nicaragua y Guatemala) dadas las fuertes importaciones de ese grano modificado y que fuese motivo principal de la contaminación mexicana. (51)

b) Los organismos transgénicos pueden producir toxinas medioambientales que se muevan a través de la cadena alimenticia y que también pueden terminar en el suelo y el agua, afectando a invertebrados y probablemente impactando procesos ecológicos tales como el ciclo de nutrientes (52). Un fenómeno de este tipo sucede con el maíz Bt (CrylAb) el cual resulta mortal para la mariposa monarca ya que está diseñado para atacar a un tipo de gusano barrenador del orden de los lepidópteros (mariposas). Ello pasa cuando el viento dispersa el polen del maíz-Bt y cae sobre otras plantas como la del algodoncillo, alimento exclusivo de la oruga monarca, y que por lo común se encuentra alrededor de los sembradíos de maíz. O en su caso, las cepas de insectos pueden hacerse resistentes a las toxinas como la del "Bt". En 1996, dos especies de insectos ya habían desarrollado resistencia al Bt y otras diez daban muestras de ser capaces de ello. El caso de la cepa de la oruga de la mariposa del tabaco desarrollada en laboratorio es capaz de resistir 5 mil veces más la toxina que la necesaria para destruir a las cepas no resistentes. (53)

Teniendo en mente lo anterior, conviene meditar los señalamientos de Carson respecto al uso de insecticidas y que ahora, con los OGMs, son producidos sistemáticamente por la propia planta como un proceso biológico "natural" de las mismas: "?lo que hace que un insecticida sea sistemático es su habilidad para permeabilizar todos los tejidos de plantas o animales y convertirlos en tóxicos?Los sistemáticos actúan de otra forma también: aplicados a los sembrados, bien por riego o en un revestimiento combinado con el carbono?[y ahora internalizado como parte de las funciones biológicas]?extienden sus efectos a la siguiente generación de plantas y producen cosechas venenosas para pulgones y otros insectos dañinos?En la mitología griega, la hechicera Medea, encolerizada por verse suplantada por una rival en el afecto de su marido Jasón, obsequió a la nueva novia una túnica que poseía propiedades mágicas. El que se la pusiera sufría en el acto una muerte violenta. Esta muerte por medios indirectos encuentra ahora su contrapartida en lo que se conoce como ‘insecticidas sistemáticos’.

Estos son productos?con extraordinarias propiedades que se emplean para revestir plantas y animales de una especie de túnica de Medea, a causa de sus características verdaderamente ponzoñosas. Éstas se les han dado con el propósito de matar los insectos que puedan ponerse en contacto con ellos, especialmente secándoles los jugos o la sangre?Es un mundo en el que el bosque encantado de los cuentos de hadas se ha convertido en la selva venenosa en la que un insecto que chupe una hoja o mastique la raíz de una planta está condenado." (54)

Aún más, y de sobra aplicable a los OGMs, resulta la consideración de Carson respecto a los herbicidas químicos considerados atinadamente por la autora como biocidas: "?los herbicidas químicos son ahora un juguete divertido. Trabajan de un modo espectacular; dan un vertiginoso sentido de poder sobre la naturaleza a los que los emplean, y en lo concerniente a efectos a largo plazo?son fácilmente desechados de la imaginación y dejados para que los piensen los pesimistas. Los ‘ingenieros agrícolas’ hablan alegremente de ‘los productos químicos herbicidas’?.Así, quizá, aparece en las limpias columnas de cifras de los libros oficiales; pero donde se registren los verdaderos costos, no sólo en dólares, sino en otras muchas cosas igualmente valiosas, no tardaremos en poder apuntar que toda propaganda radiodifundida de productos químicos resulta mucho más cara en dinero tanto como en daños enormes, a largo plazo, a la integridad de la tierra y a toda la variedad de intereses que dependen de ella." (55)

Por si fuera poco, las implicaciones a la salud son potencialmente graves. El creciente consumo de alimentos provenientes de semillas o animales transgénicos podría generar trastornos en el balance entre la fisiología del ser humano y los alimentos intervenidos que consumimos. Hecho que sucede con la producción de proteínas extrañas tendientes a causar procesos alérgicos en los consumidores, caso de la soya transgénica de Pioneer la cual causó en EUA la muerte de 27 personas y más de 1500 afectados. También la papa transgénica genera efectos negativos. En una investigación con ratones, se comprobó que altera el sistema inmunológico y retarda el crecimiento, así como la aparición -por recombinación- de nuevas cepas bacterianas y virales más activas y resistentes a antibióticos como lo son la kanamicina (gen del tomate transgénico de Calgene), a la ampicilina (gen presente en el maíz transgénico de Novartis – Event 176-), y a la amicacina (papa transgénica en proceso de revisión en Europa).

Asimismo, la carne y leche producida con bST tienen un alto contenido de hormonas y antibióticos potencialmente dañinos para el hombre y en específico para los niños, entre otros casos. Además, según un reciente estudio, la toxina Bt y sus subespecies israelensis (Bti) y kurstaki (Btk) son causantes de toxicidad en células humanas expuestas. Según la cantidad consumida de la toxina que se acrecienta al pasar de ser mínima y ocasional, a masiva y continua como resultado de su incorporación genética dentro de la esencia misma de los OGMs, las consecuencias pueden ir de irritación en la piel e infecciones, hasta el debilitamiento del sistema inmunológico (mutilación las células humanas ya que el Bt actúa como inmuno-sensibilizador). (56)

La toxina Bt no es la única que presenta características malignas para el hombre, también es el caso de la toxina Cry9c. Dicha toxina la contiene, además de la mayoría de variedades transgénicas Bt, una de maíz transgénico de la CMN Aventis Crops Scienses. Conocida la Cry9c como toxina insecticida altamente alergénica para el hombre ya era considerada como no autorizada antes de que se supiera este caso. El problema llevó a la corporación a retirar todos los productos que habían hecho uso de esas semillas, y que se extendieron a lo largo y ancho de EUA, Japón y Corea. También, probablemente se encuentran en México ya que uno de los principales distribuidores de ese maíz fue Azteca Mills una de las empresas controlada por Gruma S.A. Esas semillas fueron usadas para la producción de nachos y tortillas para tacos en la planta de Sabritas en Mexicali (subsidiaria de Pepsico Company). Tal situación, conocida como "la debacle de los tacos", pone claramente en cuestión la capacidad de los sistemas de control en EUA y que suponen ser efectivos, ya que tal maíz había sido autorizado como alimento para animales pero no para consumo humano. Lo anterior significa la activación de enfermedades ya erradicadas o actualmente controlables, así como la aparición de nuevas enfermedades.

Así dada la prisa de las multinacionales involucradas en el negocio (el grueso de ellas estadounidenses) no resulta casual que la FDA de los EUA (Food and Drug Administration) en 1992 haya decidido el no requerimento de pruebas de alimentos genéticamente modificados antes de ser llevados al mercado. De igual modo responde su "olvido" para exigir la notificación cuando tal hecho sucediera. Según la FDA, solo cuando una corporación multinacional declaré que existen suficientes interrogantes sobre su seguridad -proceso que es poco probable que suceda-, entonces esa institución buscará una prueba de pre-mercadeo.
Sumado a lo anterior, el empresariado agroindustrial y de alimentos procesados, se han negado a etiquetar los productos y semillas transgénicas, aún cuando pregonan fuertemente las supuestas bondades de tal tecnología argumentando la falsedad de los peligros que implican y que podrían generar. Como resultado, los consumidores no podemos discriminar entre los que sí y los que no hacen uso de OGMs, y de surgir serios problemas de salud nos sería extremadamente difícil rastrear su origen. Ello sólo puede entenderse como un acto irresponsable, ya que el no etiquetado protege a las multinacionales de su potencial responsabilidad.
Pero, hasta este punto, sólo se ha indagado brevemente en el impacto de los OGMs en el medio ambiente y la salud, pero ¿Cuáles son las consecuencias económico-sociales?
Lo más desgarrador en tales términos resulta ser la tecnología traitor/terminator Generación I (57) (1999). Más allá de buscar una dependencia permanente de los agricultores a la compra de las semillas "mejoradas", tal y como sucede con la tecnología terminator (1998) y que produce la muerte de la planta al final de su primer ciclo productivo, la Generación I, ha sumado una nueva cualidad conocida como traitor mediante la que se logra sobrepasar la naturaleza genética de los vegetales, al inducirlas a una permanente dependencia agro-química. Las patentes terminator/traitor revelan que se están desarrollando semillas suicidas con características que pueden ser activadas o desactivadas por sustancias "reguladoras" mezcladas en los agroquímicos de las mismas corporaciones multinacionales (pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etc.).

De las más novedosas versiones están las que corresponden a Monsanto/Pharmacia. Sus semillas ni siquiera germinan si no son expuestas a una sustancia específica contenida en sus agroquímicos. Las de Astra/Zeneca se atrofian o dañan; mientras que las de Novartis (Syngenta) son reguladas químicamente para que "activen" cada etapa de desarrollo de la planta (germinación, retoño, floreo, etc.). Una última versión alude a las semillas que no presentan, de entrada, ninguna de las características anteriormente mencionadas, sino que mediante un inductor externo éstas se expresan hasta varias generaciones después (patente otorgada a la Universidad de Perdue financiada por la USDA. (58)) Es decir, el trasfondo de los OGMs es la transformación capitalista del proceso natural de la producción, es decir, la modificación de la esencia de la semilla en un verdadero proceso industrial. Ya no es el proceso agrícola el que se industrializa solamente, sino la propia intimidad genética de las semillas!

¿Cómo puede ser esto?, se preguntaba Carson en torno a un panorama similar para los agroquímicos. Su respuesta es más que esclarecedora, atinada y aplicable a los OGMs: "?Las más importantes fábricas de productos químicos están vertiendo dinero a chorros en las universidades para financiar las investigaciones de insecticidas. Esto crea interés entre los estudiantes graduados y atractivos cargos en las empresas. Los estudios de control biológico, por otra parte, no están tan bien dotados? por la sencilla razón de que no prometen a nadie la fortuna que puede hacerse en la industria química?Las observaciones efectuadas en el medio ambiente de esos hombres indican que todo el programa de investigaciones está sostenido por la industria química." (59) Evidente es entonces que, la tecnología de los OGM esté pensada para servir a los intereses de los que la desarrollan (fuertemente estimulados por el vencimiento de las patentes de agroquímicos clásicos): la consolidación simultánea de la hegemonía de esas mismas multinacionales, cuando menos, tanto en el mercado mundial semillero como (bio) químico; un escenario donde la agricultura de autosuficiencia y el pequeño y mediano agricultor no tienen cabida.

Hasta el 2002, el avance de los OGMs en cifras llegaba al 16% del total del área mundial, plantada con cuatro especies básicas (58% de soja, 12% de maíz, 12% de algodón y 7% de canola). Según ETC Group, (60) el mercado de semillas modificadas está dominado por Monsanto. Wood Mackenzie, analista de la industria con sede en Londres, estima que en 1999 Monsanto acaparó el 80% de todas las ganancias del mercado de agrobiotecnología, mientras que Aventis obtuvo 7%, Syngenta 5%, BASF 5% y Dupont 3%. A dichas ganancias habría que agregarle las generadas por la venta de semillas mejoradas (híbridos), donde se colocaría en el primer renglón DuPont seguida por Pharmacia/Monsanto y Syngenta (Suiza) (61) . Según Wood Mackenzie (62)hay tres posibles escenarios para este sector:

1. El mercado de semillas transgénicas, que actualmente está valuado en 2,500 millones de dólares, podría crecer alrededor de 6% por año, de modo que llegaría a cotizarse en poco más de $3,000 millones para el año 2003.
2. Si la tendencia anti-semillas transgénicas gana terreno, el mercado podría caer hasta $2,000 millones para el 2003.
3. Si se abren mercados clave, como por ejemplo Brasil, India y China, el mercado podría crecer un promedio de 10% por año, llegando a valer unos 3,500 millones de dólares en tres años.

Falta añadir, en contracorriente a las "promesas que traen" los OGMs, que el número de personas que tendrán acceso a la alimentación decrecerá como resultado de la concentración de la Industria Agbio, misma que, gracias a ese desarrollo tecnológico y al papel empresarial que han jugado los organismos internacionales, ha logrado controlar crecientemente la producción, procesamiento y distribución de alimentos del planeta. El papel del BM, y sobre todo el de la OMC es central. El objetivo no ha sido otro que el de liberalizar el comercio de la agricultura, la reestructuración de la producción a través de semillas y ganado genéticamente modificado y la distribución de los alimentos en todo el mundo, desviando el control sobre un derecho humano básico fuera de las manos de los pueblos y sus gobiernos. La política de la OMC está sobre todo organizada alrededor de los intereses de las multinacionales que dominan el mercado mundial. Los Estados nación de los que provienen dichas corporaciones hacen uso de la globalización para desmantelar, a través de los "clientelares" organismos internacionales, todas las regulaciones de las demás economías nacionales destruyendo su capacidad interna de producción de alimentos, de reproducción de sus comunidades y de conservación de su ambiente natural.

No es casual que el ex-presidente de EUA, Ronald Reagan colocara en 1986 a Daniel Amstutz, ejecutivo de la gigante semillera estadounidense Cargill Company (ahora parcialmente fusionada con Down Chemical de EUA), como jefe negociador en lo referente a cuestiones de agricultura durante la Ronda de Uruguay -fundamento de la consolidación de la OMC. Así, con los altos subsidios a la agricultura norteamericana y con las presiones ejercidas por la OMC para imponer un porcentaje mínimo de importaciones de alimentos básicos, EUA ha logrado colocarse como el granero del mundo al abastecer dos terceras partes del mercado mundial de cereales. Para Cargill y demás multinacionales de EUA, los crecientes subsidios por parte del Estado que hacen bajos los precios nacionales de los productos agrícolas, les permiten entrar a cualquier mercado del mundo y saturarlo de granos por debajo del precio internacional o regional. En tal línea, resulta al menos llamativa la presión de Cargill para comprar los principales silos de granos de México (el de Miguel Alemán y la Terminal Granelera de Veracruz) (63), para desde ahí acaparar el mercado nacional y saturarlo con sus OGMs: en ese caso particular -y gracias a las "bondades" del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- se trata de finalizar la entrega de la soberanía alimentaría del país. Mientras el campo mexicano literalmente "ya no aguanta más" (64) , las intentonas por "compartir" el esquema mexicano para el resto de América Latina se incrementan ante el esperado arranque del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005.

Por lo antes indicado, y parafraseando a Carson, no cabe duda que "?nos concierne a todos un ‘quien es quien’ de los [OGMs]. Si vamos a vivir en tanta intimidad con esos productos?-comiéndolos y bebiéndolos y absorbiéndolos en el auténtico tuétano de los huesos- mejor será que conozcamos algo acerca de su naturaleza y poder.(65) " Sobre todo si se tiene en cuenta que, "?son los designados por el Estado y por los gobiernos federales?-y desde luego los fabricantes de productos químicos- los que más rápidamente niegan los hechos de que informan los biólogos y se apresuran a declarar que ellos ven muy pocas muestras de peligro?Como el sacerdote y el levita de la historia bíblica, escogen el pasar adelante por el otro lado y no ver nada?[Pero]? incluso si tratamos de explicarnos caritativamente sus negativas como debidas a la miopía del especialista y a la del hombre con intereses en el asunto, esto no significa que debamos aceptarlas como testimonios válidos." (66)

En tal contexto, resultan cuando menos "acordes" a ese modus operandi las declaraciones de Michael Phillips, director ejecutivo de la Industria Biotecnológica de EUA (BIO) quien, como indica Ribeiro, "?recomendó el 10 de octubre (2002), en una entrevista a Mark Schapiro en The Nation, rendirse ante las evidencias y abrirse alegremente a la contaminación: ‘Si usted fuera el gobierno de México, espero que haya aprendido la lección: es muy difícil contener una nueva tecnología para que no pase sus fronteras, especialmente en un sistema biológico… Realmente al gobierno de México le incumbe subirse al proceso y ajustar su sistema regulatorio para que puedan empezar a aceptar estos productos y dar a sus agricultores la oportunidad de elegir’?el próximo paso: ahora la contaminación es tan obvia que sólo esta legalizarla." (67)

En conclusión, las multinaciones Agbio, apoyadas por los Estados nación de donde son originarias, así como por el BM, OMC et al, sin detenerse frente a los ya evidentes y palpables peligros eco-sociales de los OGMs, y mucho menos ante los que son posibles en el futuro próximo (como las implicaciones que podría tener su consumo cotidiano en las generaciones actuales y sus descendientes, ya que dentro de las estructuras genéticas modificadas hay interacciones, transformaciones y acumulaciones de efectos poco conocidos), muestran claramente su apremio por la acumulación de nuevas ganancias, lo que evidencia que la biotecnología, al ser hija del desarrollo tecnológico capitalista, no puede, y por eso no está configurada en primera instancia en respuesta a las necesidades humanas (entendidas en el sentido durkheimiano de la humanidad que se piensa desde la perspectiva de la vida de todos y cada uno de sus individuos).

En contracorriente, la sociedad civil debe solicitar y presionar, entre otras cosas, para que las universidades e institutos de investigación y otras entidades públicas realicen investigación sobre alternativas a la biotecnología, a la par de contramedidas como el etiquetado de productos, moratoria a las importaciones de OGMs y alimentos derivados, o en su defecto y como primer paso -dados los límites operativos y de efectividad- la revisión de que éstas sean libres de OGMs (se sabe que a pesar de las "restricciones" de la Unión Europea a las importaciones de semillas transgénicas, éstas ya han sido detectadas en el mercado y cultivos internos -caso de algunas áreas agroecológicas de Navarra en España ). (68)

En tal sentido, la postura de Carson es más que correcta y actual para los OGMs cuando afirma que: "?Estoy en contra?de que se permita que esos productos químicos sean usados con poca o ninguna investigación previa de sus efectos en las cosechas, en el agua, en la vida animal y en el propio hombre. Las generaciones futuras difícilmente perdonarán nuestra falta de preocupación por la integridad del mundo natural que sostiene la vida. Poseemos todavía un conocimiento muy escaso del alcance de tal amenaza. Estamos en una era de especialistas; cada cual considera su propio problema e ignora o no transige con el engranaje en el que está ubicado. Es, asimismo una era dominada por la industria que se arroga el derecho de conseguir un dólar a cualquier precio.
Cuando el público protesta, enfrentando con alguna evidencia de los estragos resultantes de las aplicaciones de plaguicidas, se le suministran píldoras tranquilizantes de medias verdades. ¡Necesitamos urgentemente que se ponga fin a tan falsas seguridades, el caramelo que envuelve hechos impaladeables! Es al público a quien se debe pedir que asuma los riesgos si se desea continuar por el actual camino, y solo puede decidirlo cuando esté en plena posesión de los hechos." (69)

Sin embargo, es pertinente puntualizar que desgraciadamente y a pesar del atinado análisis de Carson, su propuesta alternativa o "el otro camino" como ella lo denomina resulta erróneo y por lo tanto no es compartido en el presente texto. Carson indicó que, entre las opciones, estarían los métodos de esterilización de machos, el uso de sustancias atractivas para tender trampas, utilización de sonidos que atraigan o repelan a tales o cuales insectos, o el control bacteriano, protozooico o viral. (70) Entre los más controvertidos están sin lugar a dudas los últimos dos, aunque el de esterilización también ocupe un lugar importante. Son ya varias las propuestas de usar técnicas de ingeniería genética para producir ex situ (en laboratorio) larvas de machos estériles para luego ser liberadas in situ. Las implicaciones son preocupantes si es que esa "cualidad" se transfiriera a las especies silvestres o "salvajes". Los riesgos de condenar a toda una especie o varias son más que posibles, y de suceder sería algo que estaría fuera del control de la ciencia. Respecto al uso de controladores bacterianos y virales, el asunto es aún más delicado.

Carson indica que una de las opciones es el uso del bacilllus thuringienesis una opción que ya se venía desarrollando en EUA en esos años. (71) Las investigaciones posteriores a Carson indican los peligros medioambientales y a la salud que implican el uso de esa bacteria mejor conocida como Bt. Peor aún, como se indicó, es uno de lo compuestos que irónicamente se coloca a la cabeza de los OGMs, al que se le suman otros de constitución viral y protozooica. No obstante, hay que indicar que si la autora estuviese aún con vida, seguramente daría cuenta del camino que la SRV ha tomado hacia un rumbo en el que su Primavera Silenciosa se queda corta. Ello queda claro, cuando Carson puntualiza en torno a los peligros potenciales de los quimioesterilizantes que, "?intentar [esos] procedimientos sin una investigación previa sobre los peligros que pudieran producirse, sería el colmo de la irresponsabilidad. Si los peligros?no se tienen presentes constantemente, pudieran llevarnos a peores dificultades que las que se han creado ahora con los insecticidas." (72)

Segunda Parte


Video: Commercial kitchen design layout (Maj 2022).